top of page
cover-ebook-title.alpha.png
Book-Mockup-iso-2.png
dispo sur amazon.png

Werk staat centraal in ons leven.
Van jongs af aan wordt ons gevraagd wat we later willen doen. En zodra we de school verlaten, die ons zou moeten voorbereiden op onze status als werknemers, gaan we aan het werk om daar het grootste deel van onze tijd door te brengen.

Werk is daarom van nature een sleutelelement van onze sociale identiteit. Vandaag meer dan ooit moeten we door deze realiteit nadenken over de motivatie van werknemers en managers van het bedrijf.

Zin geven, zich nuttig voelen, bestaan voor jezelf en voor anderen.

Inleiding (uit het boek)

 

Oorspronkelijk was ik niet van plan om dit boek uit te geven. Ik was gewoon van plan om alle nuttige informatie in één werkdocument te consolideren. Een beetje zoals een bedrijfsanalyse waarvan het doel is om alle bronnen en documentatie te gebruiken om de bedoelingen van het project te begrijpen. Het was mijn dochter die me ertoe aanzette er een boek van te maken. Bij veel gelegenheden herinnerde ze me eraan dat ik ook door dit boek mijn passie kan delen.

 

 

Ik werk nu bijna tien jaar aan dit Systemische Motivatie Model-project. Elke gelegenheid is goed om het substraat van deze constructie iets meer te voeden. Elke invloed is een essentiële bijdrage aan zijn rijkdom, met deze permanente wens om een model te produceren dat al deze convergerende benaderingen het beste samenbrengt. Omdat dit mijn eerste intuïtie is: er is een punt van convergentie tussen al deze theorieën en al deze psychologische, sociale en systemische benaderingen.

 

Na verloop van tijd overweldigde de hoeveelheid informatie mijn cognitieve verwerkingsvaardigheden. Ik moest door het vak "synthese". Het proberen om complexe en atomaire informatie te lineariseren is naar mijn mening de beste manier om iemands kennis te consolideren door de verbanden en de soliditeit van iemands referenties opnieuw te beoordelen.

 

Het is dus het resultaat van dit schrijf- en synthesewerk dat je in handen hebt.

Het is geen proefschrift, het is geen uitputtende analyse, het is hoogstens een poging om de validiteit van het model aan te tonen.

Een model dat bovendien niet vaststaat. Het blijft evolueren, om elkaar aan te vullen, om te verbeteren van de ervaringen en modellen die in de loop van de tijd verschijnen. Een model dat ook wordt verrijkt door de feedback die ik ontvang van uw persoonlijke ervaringen, in het hart van uw individuele realiteit.

 

Dus ik kom niet om het goede woord aan te kondigen, ik kom niet om enige wijsheid naar voren te brengen. Mijn kennis blijft beperkt tot de tijd die ik eraan kan besteden, en mijn ervaringen zijn beperkt tot de missies die ik de afgelopen twintig jaar heb uitgevoerd.

Ik doe een beroep op uw kritische geest. Wees waakzaam en doe je eigen experimenten die het model zullen bevestigen en in sommige gevallen zal je specifieke aanpassingen moeten maken. Er is geen universele oplossing, althans niet voor zover ik weet. Laten we daarom gebruik maken van wat we hebben met de grootste intelligentie en een echte ruimdenkendheid.

 

 

Dit boek is verdeeld in vier delen: een reflectie over de betekenis en het doel van werk, een overzicht van de verschillende theorieën over motivatie en de middelen om het te ontwikkelen, een presentatie van het model en de interacties tussen de verschillende componenten, en tot slot, een reeks aanwijzingen die de implementatie van een mobilisatiestrategie mogelijk moeten maken.

 

Als de theorie je niet amuseert, kun je doorgaan naar deel drie. Het is een keuze. Maar ik denk niet dat het de beste is. Inzicht in de rol van werk in het leven van werknemers is een sleutelelement in een mobilisatieproces. Het negeren van dit fundamentele aspect druist in tegen een systemische reflectie van motivatie in het bedrijfsleven.

 

Het tweede deel over motivatie geeft ook enkele belangrijke informatie over de redenen die mij tot deze constructie van het model hebben geleid.

Veel theorieën worden gebruikt als spandoeken van een waarheid waarvan niemand de bron meer kent. Maar voor een aantal van hen beantwoordt hun gebruik meer aan een gewoonte die een traditie is geworden dan aan kennis van de context van hun toepassing.

 

Het derde deel is het meest persoonlijke voor mij omdat het gaat over de vrucht van mijn werk. Een werk, zoals ik al zei, dat gebaseerd is op onderzoek en ervaringen die meer illustere mensen dan ik de afgelopen vijftig jaar hebben uitgevoerd. Mijn enige verdienste is dat ik heb geprobeerd deze vele publicaties in een solide en functionele vorm te modelleren voor bedrijven en hun managers.

 

Het vierde deel is korter. Het biedt u enkele basis voor reflectie die u zou moeten vergezellen bij het definiëren van een mobilisatiestrategie.

Motivatie is een complex fenomeen dat in de loop van de tijd moet worden overwogen. Dit is ook de boodschap van het model, waarbij de nadruk ligt op de vele aspecten waarmee rekening moet worden gehouden om de kansen op succes te optimaliseren.

 

 

Ik wens u veel leesplezier. Vergeet niet uw mening te geven en te bekritiseren wat er moet zijn. Het werk kan niet stoppen bij een publicatie. Je bent nu mede-constructeur van het Systemische Motivatie Model.

Inhoud

 

prelude

Invoering

DEEL I Werk

 1. Al het werk verdient salaris

 2. Werkorganisatie

 3. Het nieuwe werken

 4. De afmetingen van het werk

 5. Het optreden

 6. Conclusie

Intermezzo

DEEL II Motivatie

 1. Motivatie op alle niveaus

 2. De oorzaken van het gedrag

 3. sociale invloeden

 4. Vertrouwen en erkenning

 5. Het leiderschap

 6. De drie niveaus van mobilisatie in het bedrijfsleven

 7. De generatiekloof

 8. Conclusie

Intermezzo

DEEL III Het model  Systemische motivatie

 1. Invoering

 2. Een mobilisatiestrategie

 3. Het prestatieniveau

 4. De drie hulpbronnengevoelens

 5. De vijf assen van het model

 6. De structuur van het model

 7. Conclusie

Intermezzo

DEEL IV  De strategie

 1. Invoering

 2. Beperkingen

 3. doelen

 4. Onderzoek

 5. MMS-sjabloon insluiten

 6. organisatieontwerp

 7. Sommige nummers

 8. Conclusie

Af te maken

bijlagen

 1. De 6 talenten van de manager

 2. De 6 talenten van een team

Engagement vôtre

Engagement vôtre est un set de 16 cartes que vous pouvez utiliser tant pour un coaching individuel que pour un Serious Game en équipe.

Le set se divise en 4 thématiques composées de 3 catégories de leviers de stimulation.

À charge de chaque participant de considérer chaque carte en lien avec son expérience et sa réalité personnelle.

Le jeu dure généralement 30 minutes, et peut être répété plusieurs fois dans l'année pour proposer un suivi.

Pour envisager un échange plus complet et constructif, le facilitateur aura à cœur de s’informer sur les mécanismes de motivation et d'influences sociales et systémiques.

Le Modèle Motivation Systémique reste un élément clé de la motivation en entreprise.

Tout comme le set de carte, ce modèle est proposé en Creative Common, gratuitement.

engagement vote
bottom of page