top of page

Het systemische motivatiemodel

Het begrijpen van de systemische invloeden van individuele motivatie is een eerste stap.

Het toepassen van de 'drijfveren' die deze invloeden versterken, is de tweede stap naar een grotere mobilisatie van medewerkers.

maw2021@1088x711.png

Ongeacht het type leiderschap ,
Wat het organisatiemodel ook is,
Wat de beheermethode ook is ,
We zullen altijd nodig hebben
GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS

Het systemische motivatiemodel «M@W» is ontworpen om te reageren op verschillende fouten met betrekking tot motivatie in het bedrijfsleven.

Het wordt zowel gebruikt om het niveau van de mobilisatie van medewerkers te beoordelen als om efficiënte 'drijfveren' te detecteren en te activeren door ze op het juiste niveau van de organisatie toe te passen.

De 5 principes van het model

De 3 organisatieniveaus

Individuele motivatie is niet hetzelfde als de motivatie van een team, een afdeling of een heel bedrijf.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Het is daarom noodzakelijk om onderscheid te maken tussen de “drijfveren” naargelang het te stimuleren organisatieniveau.

De duurzaamheid van feedback

Zonder feedback geen motivatie mogelijk.

Feedback is de beloning voor verricht werk.

Of het nu een positief of negatief resultaat aankondigt, het stelt medewerkers in staat zichzelf opnieuw te beoordelen om hun werk te optimaliseren.

Motiverende continuïteit

Het model zorgt voor continuïteit tussen de organisatieniveaus (horizontale continuïteit), evenals een evolutie van mobilisatie, van tevredenheid naar toewijding (verticale continuïteit)

Tijdelijkheid

Te vaak wordt motivatie als korte termijn beschouwd.

Daarnaast moet u er meer over weten.

De middellange termijn is echter een zeer belangrijke doelstelling om de duurzaamheid van het bedrijf te waarborgen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De motivatie van werknemers kan niet de enige verantwoordelijkheid zijn van het bedrijf.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Als het bedrijf de leiding moet nemen over de stimulatie, is het aan het individu om verantwoordelijk te zijn voor zijn motivatie.

Neem deel aan onze "ontdekkings" workshops
over systemische motivatie

Volg onze online training

over systemische motivatie

bottom of page