top of page

Het generatieve team

De rol van het team heeft een steeds belangrijkere plaats ingenomen in de werking van een bedrijf.

Zijn constructie en organisatie zijn de belangrijkste elementen van zijn prestaties en de dynamiek van zijn interacties.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Sterker nog, de essentie is niet alleen reageren op een vraag, maar ook oplossingen genereren en nieuwe benaderingen , originele standpunten en disruptieve innovaties voorstellen .

Team2021@950x899.png

Er ontstaat een generatieve prestatietoestand

wanneer elk lid van een groep

is gericht op een gemeenschappelijke intentie ,

intern gecentreerd en heeft het gevoel

verbonden zijn met het grotere "veld"

positieve bronnen eromheen.

- Robert Dilts

Net zoals de rol van de manager is aangepast, is de rol van het team centraal komen te staan ​​in het creëren van waarde.

Collectieve intelligentie is een belangrijke troef bij het verbeteren van werk, zowel kwalitatief, kwantitatief als adaptief. Het reageert als door een spiegeleffect op de bijna hegemonische evolutie van de capaciteiten van de computer en de machine.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Het team is de synaps van een bedrijf, het knooppunt van een netwerk, de spil van een systeem.

Om efficiënt en stabiel te zijn, moet hij zijn eigen regels ontwikkelen in overeenstemming met zijn rol, zijn configuratie, zijn positie in de organisatie.

De 6 missies van het generatieve team

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement moet aan het team worden toegewezen.

Het is zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat aan de verwachtingen en normen wordt voldaan.

Creativiteit

Een verenigd en gemotiveerd team streeft van nature naar verbetering van processen en productie.

Creativiteit vraagt alleen om zichzelf uit te drukken.

Geest

De geest van een team is de schakel die ervoor zorgt dat iedereen erbij hoort, zijn recht op zijn, zijn verschil en zijn originele bijdrage.

Autonomie

Als de middelen ervoor beschikbaar worden gesteld, moet een team autonoom kunnen reageren op een duidelijk geformuleerde doelstelling (SMART)

(beheer van) kennis

De kracht van een team wordt gemeten in het kennismanagement en het delen van kennis.

Productiestroom

Elk team heeft de mogelijkheid om zelf de productiestroom (workflow) te definiëren die het meest is aangepast aan zijn activiteiten en aan het temperament van zijn leden.

Neem deel aan onze "ontdekkings" workshops
over systemische motivatie

Volg onze online training

over systemische motivatie

bottom of page