top of page

Geest van samenwerking !

Teambuilding dag

Voor de middag

Praktische workshop over samenwerkingsrelaties.

Binnen of in tenten.

 • Welkom en inclusie
   

 • Marshmallow speciale uitdaging.
  Elk team voert de uitdaging uit met verschillende beperkingen (geen recht om geluiden te maken, strikte rolverdeling, enz.)
   

 • De lege stoel
  Dit "spel" maakt het mogelijk om de sociale positie van elk individu in een staat van stress en/of competitie te identificeren. Feedback stelt iedereen in staat om hun gevoelens over de houding van anderen te uiten.
   

 • teambuilding
  Samenwerken aan de definitie van de gemeenschappelijke waarden van het team.

Middag

Fysieke/kinesthetische ervaringen

Buiten of binnen  

 • Equi - coaching
  Werk aan congruentie in communicatie en aan het beheersen van de daaruit voortvloeiende emoties. De bijdrage van het paard is essentieel als het onthullen van de houding van de deelnemer. Dankzij dit krijgt iedereen onmiddellijke en neutrale feedback over zijn houding en over de onbewuste uiting van zijn gebaren.
   

 • Raadsel
  Gezamenlijk spel van zoeken naar informatie en antwoorden, waarbij het lichaam, de geest en de emoties worden geassocieerd.
   

 • Misleiding / debriefing 

bottom of page